Nawigacja

Samorząd Uczniowski Regulamin Samorządu Uczniowskiego PCK

Organizacje szkolne

Samorząd Uczniowski

PLAN  PRACY

SAMORZĄDU   UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W BRONOWICACH

NA ROK  SZKOLNY  2017/ 2018

 

Cele Samorządu Uczniowskiego:

-        Aktywizowanie życia społecznego w szkole

-        Ukształtowanie zainteresowań działalnością społeczną

-        Kształtowanie umiejętności planowania działalności, współpracy i współdziałania.

-        Uczenie się samodzielności, aktywności, organizacji życia kulturalnego w szkole i środowisku.

-        Ukształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie (liczenie się z potrzebami innych, gotowość wzajemnej pomocy, tolerancja, podporządkowanie się interesom zbiorowym, ofiarność dla zespołu)

-         Kształtowanie umiejętności organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.

-        Ukształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.

-        Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.

 

Wrzesień:

·      Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego na rok szk. 2017/2018,

·      stworzenie planu pracy SU, aktualizacja regulaminu SU,

·      udział w akcji „Sprzątanie świata”,

·       „Dzień chłopaka”- upominek dla chłopców i „chłopaków” z naszej szkoły,

 

Październik:

 •          „Dzień Edukacji Narodowej” –  przygotowanie przedstawienia dla nauczycieli i pracowników szkoły,
 •           Ustalenie jednego dnia w miesiącu bez pytania dla uczniów, którzy przyjdą z bukietem wykonanym z jesiennych liści.

Listopad:

 •          „Podziel się z bratem mniejszym” – przeprowadzenie konkursu na zbiórkę karmy dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Puławach,
 •           wizyta wybranych członków Samorządu Uczniowskiego i rodziców z Rady Rodziców w schronisku w celu przekazania zebranej karmy,
 •           „Narodowe Święto Niepodległości” – udział w wieczornicy patriotycznej, pomoc w organizacji,
 •           Ustalenie jednego dnia w miesiącu bez pytania dla uczniów, którzy przyniosą pluszowego misia,
 •           „Dzień ciekawych, oryginalnych fryzur”
 •           „Andrzejki” – pomoc w organizacji dyskoteki szkolnej
 •          udział w akcji charytatywnej „Pomóż Dzieciom przetrwać Zimę”
 •           zagospodarowanie gazetki.

Grudzień:

·         udział w akcji „Góra złota”,

 •          „Mikołajki” – upominek dla każdego ucznia (mikołajki klasowe),
 •           Dzień bez pytania dla uczniów, którzy założą czapkę Mikołaja,
 •          kiermasz bożonarodzeniowy – przygotowanie i sprzedaż,
 •           przygotowanie plakatu świątecznego z życzeniami dla Rady Pedagogicznej i dla uczniów naszej szkoły,
 •           zagospodarowanie gazetki.

Styczeń:

 •          wylosowany dzień w miesiącu, dniem bez pytania, dla uczniów przebranych za postać z bajki,
 •           sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za I semestr w roku szkolnym 2016/2017,
 •           zagospodarowanie gazetki,
 •           bal karnawałowy. 

Luty:

·         poczta walentynkowa,

·         Dzień  bez pytania, dla uczniów, którzy mają ubranie w serduszka,

·         słodki upominek w Tłusty Czwartek – akcja we współpracy z Radą Rodziców,

·         zagospodarowanie gazetki.

Marzec:

 •          „Dzień Kobiet” upominek dla dziewczynek i Pań z naszej szkoły,
 •           „Dzień Damy i Dżentelmena” – tydzień uprzejmosci w naszej szkole,
 •           kiermasz wielkanocny – przygotowanie i sprzedaż,
 •           organizacja obchodów „Pierwszego Dnia Wiosny”,
 •          zagospodarowanie gazetki.

 

Kwiecień:

 •          zainicjowanie akcji „Wakacyjna oś czasu” – informowanie uczniów o ilości dni w szkole, które pozostały do końca roku szkolnego,
 •           „Dzień Czekolady” – uczniowie przynoszą do szkoły słodycze (czekoladki); wspólne oglądanie filmu „Charlie i fabryka czekolady” dla klas IV-VII, młodsze klasy czytają fragment książki „Charlie i fabryka czekolady”.
 •           obchody „Dnia Ziemi”- dzień bez pytania dla uczniów ubranych na zielono,
 •           udział w apelu z okazji rocznicy „Uchwalenia Konstytucji 3 maja”,
 •           zagospodarowanie gazetki.

Maj:

 •          „Kolorowy zawrót głowy” – konkurs na najbardziej kolorową klasę; klasa, która zwycięży wygrywa dzień bez pytania,
 •            „Święto Rodzinki” – pomoc w organizacji,
 •           „Dzień Bociana Białego” – uczniowie przebierają się za bociany.
 •           Podsumowanie akcji „Góra złota”,
 •          zagospodarowanie gazetki.

Czerwiec:

 •          „Dzień dziecka” – ognisko i drobne upominki dla wszystkich uczniów,
 •           podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego,
 •           sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego  za cały rok szkolny 2016/2017.

 

PRZEZ  CAŁY  ROK :

·         doraźne organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego ( szczególnie przed różnymi akcjami, uroczystościami itp.),

·         współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas,

·         prowadzenie gazetki ściennej SU,

·         współudział w akcjach charytatywnych i własnych,

·         współudział w uroczystościach szkolnych,

·         organizowanie dyskotek , szczęśliwego numerka,

·         istnieje możliwość wprowadzania drobnych modyfikacji do Planu Pracy SU.

                                                                  

 Opracował Samorząd Uczniowski

                                                                     Opiekunowie: Agnieszka Łuczyńska

 Robert Małkus          

                                                                        

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Bronowicach
  Bronowice 148
  24-100 Puławy
 • 81 880 52 18

Galeria zdjęć