Nawigacja

Statut Koncepcja pracy szkoły Regulamin Szkolny Szkolny Katalog Praw Ucznia Zespoły Zadaniowe i Koordynatorzy Regulamin Rady Pedagogicznej Regulamin Rady Rodziców Regulamin Samorządu Uczniowskiego Wykaz programów nauczania Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2017/2018 Zasady rekrutacji uczniów Informacja dot. rekrutacji do przedszkoli Ewaluacja 2014 Program Wychowawczo-profilaktyczny

Dokumenty szkoły

Informacja dot. rekrutacji do przedszkoli

Puławy, dnia 17 lutego 2015 r.


 

INFORMACJA

dot. rekrutacji do przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego 
oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Puławy 
na rok szkolny 2015/2016

W dniu 18 stycznia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw zwana „ustawą rekrutacyjną”, która określa m.in.: kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Zgodnie z ustawą do przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmowane będą w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Puławy. W przypadku większej liczby kandydatów 
w pierwszym etapie rekrutacji będą brane pod uwagę następujące kryteria określone w „ustawie rekrutacyjnej”:

  • dzieci z rodzin wielodzietnych*,

  • dzieci niepełnosprawne oraz z rodzin, w których występuje niepełnosprawność jednego lub dwojga rodziców lub niepełnosprawność rodzeństwa dziecka,

  • dzieci rodziców samotnie je wychowujących,

  • dzieci objęte pieczą zastępczą.

Miejsca w przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych będą zagwarantowane dla dzieci pięcioletnich, podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego oraz dzieci czteroletnich, realizujących wychowanie przedszkolne – zamieszkałych na terenie Gminy Puławy.

W przypadku uzyskania przez kandydatów wyników równorzędnych lub jeżeli po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji dana placówka będzie dysponowała nadal wolnymi miejscami, przeprowadzony zostanie drugi etap rekrutacji, w którym będą brane pod uwagę kryteria ustalone uchwałą Rady Gminy Puławy.

Kandydaci zamieszkali poza Gminą Puławy mogą zostać przyjęci do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego będą wolne miejsca w danej placówce.

Uwaga: Dzieci już objęte wychowaniem przedszkolnym w danej placówce nie będą podlegały rekrutacji, co oznacza, że ich rodzice składać będą jedynie deklarację o zamiarze kontynuowania wychowania przedszkolnego w dotychczasowej placówce. Deklaracje należy składać dyrektorowi placówki do 6 marca 2015 r.

Zapisy do przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będą prowadzone od 6 marca do 31 marca 2015 r.

Pierwszy etap rekrutacji zostanie przeprowadzony do 17 kwietnia 2015 r., ewentualny drugi etap rekrutacji – do 9 maja 2015 r.


 

*wielodzietność rodziny – zgodnie z ustawą o systemie oświaty oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Bronowicach
    Bronowice 148
    24-100 Puławy
  • 81 880 52 18

Galeria zdjęć